Her Şey İnanmakla Başlar...

ASKIDA KARİYER


İzmir’in eğitim ortak paydasında buluşan iki önemli sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi ve Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) olarak “Askıda Kariyer” adlı yeni bir eğitim ve sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz.

Askıda kariyer ile hukuk, mühendislik, sağlık bilimleri ve idari bilimler alanında eğitim gören maddi imkanı yetersiz öğrenciler için açılan burs fonu ile maddi olarak desteklemenin yanında mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, meslek hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimizi mesleğinin erbabı olmuş iş insanları ile bir araya getirecek bir platform oluşturarak mentorluk ilişkisi geliştireceğiz. Bu süreçte üniversite, sivil toplum, yerel yönetim ve özel sektör iş birlikleri ile sürdürülebilir bir proje sistemi oluşturmayı hedefliyoruz.

Gençlerin desteklenmesinin yanında bu proje ile destek veren kurum ve kişiler kendi mesleklerinin geliştirilmesi ve daha iyi bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlarken, sektör için gerekli olan donanımlı insan kaynağını istihdam etme olanağı da bulacaklar. Mentor ve destekçilerin gönüllü olarak katıldığı bu proje ile sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bursiyerler meslektaşları ile bir araya gelerek hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de mesleğine yönelik motivasyonunu artıracaktır.

Detaylar için;
www.askidakariyer.com