Her Şey İnanmakla Başlar...

Girişim Okulu


Ülkemizin ihtiyacı olan sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde, iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun farkındayız. Dernek amaçlarımızdan olan gençleri ve girişimciliği desteklemek misyonumuz gereği olarak, iş dünyasını topluma daha yakından tanıtmak ve özellikle gençleri girişimciliğe özendirmek için her yıl farkındalık yaratmak ve başarı öykülerini paylaşmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik farklı bir kariyer planlaması olması açısından “Girişimcilik Okulu”nu gerçekleştiriyoruz.