Her Şey İnanmakla Başlar...

Kuruluş Tarihçesi


LİYAKAT DERNEĞİ, Atatürk ilke ve devrimleriyle, laik ve demokratik hukuk çerçevesinde, gençlere ve kadınlara iş hayatında çalışma olanakları sağlamayı amaçlar. Toplumun ilerlemesine, derneğin gelişmesine, dernek içi ve dışı iletişimin artırılmasına yönelik çalışmaların, projelerin, organizasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak için çalışır. Bu hedef doğrultusunda, gençler ve kadınların statülerini değiştirmek, topluma ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla gençler ile kadın girişimcilere destek olmak, bu konuda gereken yardım ve teşviki sağlamak amacı ile kurulmuştur.