Her Şey İnanmakla Başlar...

GİRİŞİM OKULU 2019


Ülkemizin ihtiyacı olan sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde, iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun farkındayız. Dernek amaçlarımızdan olan gençleri ve girişimciliği desteklemek misyonumuz gereği olarak, iş dünyasını topluma daha yakından tanıtmak ve özellikle gençleri girişimciliğe özendirmek için her yıl farkındalık yaratmak ve başarı öykülerini paylaşmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik farklı bir kariyer planlaması olması açısından “Girişimcilik Okulu”nu gerçekleştiriyoruz.

Geleceğin iş insanları olan gençler için, son dört yıldır İzmir  ve Denizli’de gerçekleştirdiğimiz 'Girişim Okulu' nu 2019 yılında da yeniden hayata geçiriyoruz.  Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi ile ortaklaşa olarak gerçekleştirdiğimiz Girişim Okulu’ nda bu yılki konuşmacı konuklarımız;

  • Kadın Girişimciliğine Dair Araştırmalar üzerine Prof.Dr. İge PIRNAR ( Akademisyen / Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı )
  • İş Yaşamında Kadın Olmak üzerine Berkay ESKİNAZİ (LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı )
  • Sektörlerden Kadın Girişimci örnekleri Dilek SOYLU ( Eğitim ) Gözde TEZER  ( Sosyal Medya) Nur KARAATA   ( Moda )  Selin EKİM   ( Gastronomi ) oldu.  

Derneğimizin Proje Komitesi başkanı, akademisyen Doç. Dr. Engin Deniz Eriş'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; gençler arasında girişimciliğin özendirilmesi, girişimcilik eko sistemine genç fikirlerin katılması, kadın girişimciliği konusunda pozitif ayrımcılığın desteklenmesi hedeflenirken, Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin ve kadın çalışmaları üzerine yoğunlaşan diğer sivil toplum kuruluşlarının panele katılımları dikkat çekiciydi.