Her Şey İnanmakla Başlar...

4 WOMEN


Proje Adı: 4WOMEN - Kadınlar İçin

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları:        

 •  Liyakat Derneği (LİDER YARATICI KATILIMCILAR DERNEĞİ 
 • İzmir - Konak Belediyesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Anabilim Dalı     
 • Work in Progress & ARCUS ( İTALYA )                                                              

Çalışma Alanı: Kadın Hakları, Eğitim, İstihdam

Fon Aldığı AB Programı: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitelerini Güçlendirme Hibe Programı

Proje Süresi: 24 ay

Projenin Tamamlandığı Yıl: 2016

1. Projenin amacı

 • Şiddet mağduru kadınlara bilgi ve donanım imkânı sağlayarak, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını teşvik etmek,
 • Sivil toplum katılımını artırarak kadınlar için insan hakları temelli bir yaklaşımı desteklemek,
 • Sivil toplum dostu bir çevrenin yaratılmasına katkıda bulunmak
 • Türkiye ve AB arasında kurulan bölgesel ortaklığı geliştirerek, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve böylece kadınların toplumda daha güçlü bir rol edinmesine yardımcı olmak
 • Türkiye İle İtalya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, Türkiye ve İtalya’da kadına yönelik şiddetin neden ve sonuçlarının karşılaştırılıp analiz edilmesi ve çözüm yollarının araştırılması

Proje, kadına karşı şiddet olgusunu potansiyel iki ana hedef grup ile analiz eder: Kadın mağdurlar ve onları korumakla yükümlü yerel kuruluşlar ve yerel operatörler. Proje, dezavantajlı koşullarda yaşayan ve dışlanan kadınların güçlenmesi, işgücü piyasasına erişimi ve bu amaçla yapılabilecek her türlü eğitim - öğretim - geliştirme faaliyetlerini içerir.  Amacımız; güçlü, işgücü piyasasına erişimi olan toplumda yer edinmiş kadınlar.

2. Kimler faydalanıyor?

 • İzmir’de dezavantajlı koşullarda yaşayan kadınlar
 • Şiddet görmüş ve toplumdan soyutlanmış kadınlar
 • Bilgiye ve işgücüne erişimi olmayan kadınlar

3. Projenin sonuçları neler?

 • Toplumsal, sosyal ve yasal haklar konusunda bilinçlenme
 • Bilgi ve beceri geliştirici eğitimler
 • Seminerler, konferans, çalıştaylar, ihtiyaç değerlendirme analizleri
 • Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulması
 • Dİğer STK’lara örnek teşkil edecek nitelikte bir projenin, yürütme, yönetme, denetleme ve raporlama tecrübesinin kazanılması
 • Proje sonunda gerçekleştirilen pastacılık meslek edindirme eğitimi ile 50 kadının işgücü piyasasına katılımına katkı sağlanması

4. Sonuçların AB standartlarının Türkiye’deki tanıtımına katkıları

Proje ortaklarının gerçekleştirdiği çift yönlü çalışma ziyaretleri, toplantı, eğitim, seminer ve konferanslar sayesinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bu işbirliği, sorunların çözümüne ve temel noktaların tespiti hususuna büyük katkı sağladı.

5. Proje, İzmir’de nasıl bir fark yarattı?  

 • Projenin İzmir’de, medya aracılığıyla mümkün olabildiğince çok kişiye duyurulması planlandı. Proje Kapsamında ulusal, bölgesel ve yerel basında yer alan haberler ile televizyon programları bütününde, toplamda 30.299,441 kişiye erişim sağlandı. Ayrıca sosyal medyada, projeyi tanıtım ve proje süreçlerini bilgilendirme amaçlı yapılan paylaşımlarda yaklaşık olarak 9000 kişiye erişim sağlandı.
 • Ücretsiz bilgilendirme ve eğitim seminerleri ile şiddet mağduru olup, dezavantajlı konuma düşen kadınların, bilgiye erişimi önündeki engeller kaldırılmış oldu.
 • Hedef kitledeki birçok kadın toplumsal, sosyal ve yasal hakları konusunda yeterli bilgiye sahip duruma geldiler.
 • İş gücü piyasasına erişimlerini engelleyen mesleki yetersizlikler ücretsiz workshop ve eğitimlerle desteklendi.
 • 50 kadına sertifikalı pastacılık meslek edindirme eğitimi verildi ve kadınlar iş gücü piyasasına dâhil edilmiş oldu.
 • Kamu kurum - kuruluş, özel sektör ve üniversitelerle işbirlikleri güçlendirildi.

6. Gerçekleşen faaliyetler

 • Yönetim koordinasyon faaliyetleri
 • İhtiyaç ve içerik analizleri
 • Ağ kurma etkinliği, eğitim faaliyetleri, kalite kontrol ve değerlendirme faaliyetleri
 • Proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler.

Proje kapsamında mesleki yeterlilikleri olmadığından kendilerini yetersiz gören, dolayısı ile de iş gücüne erişim imkânı olmayan kadınlar, sokak forumlarında ücretsiz bilgilendirildi. Alanında uzman psikologlar yardımı ile içinde bulundukları psikolojik sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapma imkânı buldular. Ayrıca düzenlediğimiz yasal haklar seminerleri ile de avukatlardan ücretsiz kadın hakları konusunda detaylı bilgiler edinme imkanı buldular. Hayatında ilk kez bir psikolog ya da avukatla karşı karşıya gelen, kendilerine uzanan bu el sayesinde bilinçlenen kadınlar, pastacılık meslek edindirme eğitimi ile de donanım kazanarak iş hayatına atılabilecek güce sahip oldular.